Az optitechplus.eu adatkezelését az Optitech Plus Kft. végzi, harmadik fél részére
személyes adatokat nem ad ki.


Harmadik országba (külföldre) az Optitech Plus Kft. felhasználói adatokat nem
továbbít.


A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített
kimutatásokat, elemzéseket az Optitech Plus Kft. korlátlan ideig megőrzi. Ezen
adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.
Az Optitech Plus Kft. honlapján különleges adatot (nemzeti és etnikai kisebbséghez
tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a
kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes
adat) nem gyűjt felhasználóiról.


Az optitechplus.eu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul
veszik, hogy a Hírlevél szolgáltatása csak regisztráció után vehető igénybe.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Optitech Plus Kft. köteles a
megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele
adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője
(felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.
Az Optitech Plus Kft. az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési,
adatkezelési tájékoztatási, írásban megküldött kérdéseit fogadja és a lehető
leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.


A testre szabott kiszolgálás érdekében az optitechplus.eu a felhasználó számítógépén
kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni
saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását
tiltsa.


-külső szolgáltatók adatfelvétele: Az optitechplus.eu honlap html kódja,
továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső szerverről érkező és külső
szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerverek segítik a
honlapon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a
látogatottsági adatok független auditálását. E szolgáltatók az Optitech Plus
Kft. megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló
információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni.


-regisztrációs adatok – feliratkozás hírlevélre: A Hírlevél szolgáltatás,
funkciójából adódóan, csak regisztrált felhasználók számára vehető igénybe. A
regisztráció során a felhasználó elfogadja, hogy egyben a Hírlevélre is
feliratkozik és elfogadja az általános felhasználói szabályokat. Az
adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható.


Ezen adatokat az Optitech Plus Kft. nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek
át nem adja. A hírlevélhez a tartalmat külső személy szolgáltatja, aki nem fér hozzá
a személyes adatokhoz. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak
ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A megadott
e-mail címet és a visszaigazolással az Optitech Plus Kft. birtokába került nevet
kérelemre törli a rendszerből. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a
hírlevélben található leírás szerint. A sikertelen feliratkozási kérelmek és az azokkal

továbbított személyes adatok (e-mail cím, esetleg név) a próbálkozástól számított 7.
napon törlésre kerülnek. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.